می‌گم فلان مشکل هست و من دیگه کاری ازم برنمیاد، میگه یه طوری حلش کنید فعلن. انگار من پروفسور بالتازارم و چاره‌ی همه‌ی مشکلات دست منه