موندم حرص کارای اون رییس بی‌شرف بیمارستان رو بخورم یا حرص کارای داداشمو. جفتش خیلی سنگینه