RT @mehdimahmudi: متاسفانه تایید شد/ مهرداد اولادی درگذشت