میدونم موقعش نیست ولی الان یادم افتاد دقیقه‌ی آخر بازی ایران و استرالیا قبل از شروع مجدد بازی توسط بوسنیچ ...