بنده خدا اولادی یه کری هم برای تیراختوری‌ها خونده بود، طرفدارای تیراختور دل خوشی ازش نداشتن. خدا رحمتش کنه