فردا صبح می‌ریم خواهرزاده رو بدرقه کنیم بره سربازی، اتفاق خوب اینه که احتمالن علیرضا رو هم می‌بینیم @Heshzad