الهلال عربستان تیم قدرتمندیه ولی امیدوارم تیراختور نتیجه‌ی خوبی مقابلش بگیره. یه انتقام هرچند کوچیک از این عربستانی‌ها بگیریم