از نوع گزارش پیمان یوسفی قشنگ مشخصه به زور از شبکه ۳ خواسته شده بازی رو پخش کنن :))