RT @roghaye: یه مقدار پول نیاز داریم.برای فرستادن یک سری لوازم برای خانواده ای نیازمند.زیاد نیست .اگه کسی دوست داره کمک کنه به من خبر بده‌