یه بار عصر عاشورا رفتم یه کافی‌نت. کارم که تموم شد خواستم حساب کنم طرف گفت صلواتیه! صلوات بفرست