اصلن یادم نبود فردا تعطیله. خواهر یادم انداخت و چه لذتی بالاتر از این که فردا تلفنم زنگ نمی‌خوره و تا ظهر می‌خوابم؟