ولی اگه مثل ساما @sheydan برای بچه‌هاتون از گلستان و بوستان سعدی بخونید و املا بگید، سعدی ازتون خیلی راضی میشه
من ترجیح میدم مولانا بخونم :دی ‎· Myri∂m
شما بسیار کار خوبی می‌کنی :دی ولی سعدی هم بخون حیفه :دی ‎· وحید معمولی