آخ اگه سپاهان و ذوب‌آهن هم تیمای عربستانی رو ببرن چی میشه. انگار تو ظل تابستون داری آب‌طالبی یخ می‌خوری :)) مثال نزدیک‌تر از این پیدا نکردم