تو این شب عزیز، با فاتحه‌ای روح پدرانی که پیش بچه‌هاشون نیستن و دستشون از دنیا کوتاهه، شاد کنیم.