کتونی پارو بزرگ میکنه؟ کفشای مجلسیم به زور پام شد. از جلسه اومدیم بیرون سریع با کتونی عوضش کردم
بى تاثير نيست، اما كتونى پا رو ازاد مى كنه و پا توش راحته، وقتى كفش مجلسى ميپوشيم چون شق و رق هست، پا عادت نداره اذيت ميشه ‎- بــــــــــاران!
من همه‌ش یه ماهه که کتونی می‌پوشم ولی پاهام تو کفش مجلسی هلاک شد ‎- وحید معمولی
پا رو پهن میکنه ‎- Assal