RT @Zahra_Rshn: چایی فقط نوشیدنی نیست که. دم می‌کنی یه صدایی از بخاراتش بیرون میاد می‌گه غمت نباشه همه چی درست می‌شه.