RT @BacheGorbe: شما کیفیت محصولات داخلی رو به سطح محصولات خارجی برسونید و به قیمیت خون پدرتون به مردم نفروشید، قول میدیم از برند خارجی ابراز انزجار کنیم!