همیشه که نمیشه انتقاد کرد. کار عالی شهرداری تبریز تو این ۱-۲ سال در لاله‌کاری تو شاهگلی و سطح شهر قابل تحسینه @TabrizMunicipal