جمله‌ی «به من چه؟» رمز موفقیت و آرامش و آسایش روانی خیلی‌ها تو زندگیه. من سعی می‌کنم اینو سرلوحه قرار بدم، شما هم سعی کنید. ضرر نمی‌کنید