نهنگ عنبر، پوچ‌ترین و تباه‌ترین فیلم این چند سال اخیره. حتی از اخراجی‌ها ۳ هم تباه‌تره
خیلی باحال بود که ‎· Assal
از بهترین کمدی‌های ۱۰ سال اخیر بود ‎· Truman
نظرات متفاوته به هر حال ‎· وحید معمولی
مقوا بود ‎· Hamid6