نهنگ عنبر، پوچ‌ترین و تباه‌ترین فیلم این چند سال اخیره. حتی از اخراجی‌ها ۳ هم تباه‌تره
خیلی باحال بود که ‎- Assal
از بهترین کمدی‌های ۱۰ سال اخیر بود ‎- Truman
نظرات متفاوته به هر حال ‎- وحید معمولی
مقوا بود ‎- Hamid6