ما هم در مقایسه با این دانش‌آموزای نسل جدید و این تغییر و تحولات نظام آموزشی، دیپلم نظام قدیم حساب میشیم دیگه؟