چطور موی سرمون خود به خود می‌ریزه؟ خب موی صورت هم خود به خود اصلاح میشد دیگه