من به شخصه اصلن امیدی ندارم به این منتخبین لیست امید تبریز، بغیر از دکتر پزشکیان.

2015-2016 Mokum.place