خدا رو شکر بابت میرتاج‌الدینی
رای نیاورد ؟ ‎· Bahar
چندین بار تو پروازای تبریز باهاش برخورد کردم خیلی حس بدی بهم داد با اون غرور و تبخترش و محافظاش.انگار کی هست ‎· Bahar
آره رای نیاورد بهار ‎· Hadi.Yalin
همین که هادی گفت ‎· وحید معمولی