خدا رو شکر بابت میرتاج‌الدینی
رای نیاورد ؟ ‎- Bahar
چندین بار تو پروازای تبریز باهاش برخورد کردم خیلی حس بدی بهم داد با اون غرور و تبخترش و محافظاش.انگار کی هست ‎- Bahar
آره رای نیاورد بهار ‎- Hadi.Yalin
همین که هادی گفت ‎- وحید معمولی