علاءالدین بروجردی هم تو بروجرد مرحله اول رایش کم بود. خبر دارید رای آورد این دور یا نه؟ بروجردی‌ها می‌گفتن بسشه دیگه. کاری هم نکرده برامون