من اگه کاره‌ای بشم تعطیلا عید نوروز رو برمیدارم به جاش دو هفته آخر اردیبهشت رو تعطیل میکنم https://t.co/6THWnOAGTq