تا جایی که اطلاع دارم مردم چند تا روستا به خاطر همین مساله به منادی رای دادن. البته هم‌ولایتی‌شون هم هست