در کل این آمارسازی و فروش آمار موضوع جذاب و شیرینیه و خوب میشه ازش پول درآورد. شما هم اگه بهش فکر نکردید، فکر کنید اگه امکانش رو دارید