وزارت بهداشت ۳-۴ ساله داره دیتاهای بیمارستان‌ها رو تجمیع می‌کنه ولی تا حالا خیلی کم از این آمارها استفاده کرده