انگار سالار عقیلی آلبوم‌هاشو درفت کرده هر ماه یکی‌شو پست می‌کنه. بابا بذار قبلی‌رو چند ماه گوش کنیم بعد