تنها مشکل زندگی مشترک من با رقیه پاک نکردن فایل‌های دانلودی اضافی از پوشه‌ی دانلوده :))