هوا یه خنکای خوبی داره که آدم با وجود این‌که سردش میشه ولی دلش نمیاد پنجره رو ببنده