امیدوارم مشتری‌ها همین فرمون جلو برن امروز. خیلی خوبه. تلفن کم بود و به کارهام رسیدم