من هیچ‌وقت معلمی نداشتم که بهش بگم «بهترین» معلمم بود. معلم خوب داشتیم ولی هیچ‌کدوم بهترین نبودن.