یکی از آرزوهام اینه که برگردم به هنرستانمون و برنامه‌نویسی تدریس کنم