دبیر سخت‌افزارمون گفت رفتید دانشگاه بعدش نیایید درس بدید اینجا نون ما رو آجر کنید؟ گفتم این‌همه درس نمی‌خونیم که بشیم یکی مثل شما :))