جلو دبیرخانه به صف کشیدنمون و دونه دونه پرونده‌ها رو کشیدن بیرون. هیشکی هیچی نمی‌تونست بگه. بالاخره با وساطت یکی از معلما ختم به خیر شد قضیه