تو هنرستان ادای همه‌ی معلما رو در میاوردم.یه بار سر کلاس تاریخ به معلم گفتن وحید ادای شما رو خیلی خوب درمیاره. گفت بیا پای تخته ادامو دربیار
:)))))))) در اوردى؟؟؟؟ ‎· Afarin
در آوردی؟ ‎· احسان
نه هرچی اصرار و تهدید کرد نرفتم پای تخته و حرف نزدم :)) ‎· وحید معمولی
:))))) ‎· DArA