تو هنرستان ادای همه‌ی معلما رو در میاوردم.یه بار سر کلاس تاریخ به معلم گفتن وحید ادای شما رو خیلی خوب درمیاره. گفت بیا پای تخته ادامو دربیار
:)))))))) در اوردى؟؟؟؟ ‎- Afarin
در آوردی؟ ‎- Ehsan Sh
نه هرچی اصرار و تهدید کرد نرفتم پای تخته و حرف نزدم :)) ‎- وحید معمولی
:))))) ‎- DArA