به خاطر زنگ ورزش، شلوار ورزشی رو زیر شلوارم می‌پوشیدم. قرمز بود. بعد از زنگ ورزش والیبال بازی کردیم. خم شدم توپ رو دریافت کنم. همین
چى شد؟ پاره شد شلوار؟ :)) ‎· Afarin
:))))))))))))))))))))) ‎· احسان
نعععععععععععععععع ‎· میر آق دایی آرش جونی ®© ™
پایان باز بود :)) ‎· وحید معمولی