ملت از خواب بیدار نشده شما شهرزاد رو اسپویل کردید تموم شده‌. اونایی که سرکار هستن که دیگه هیچی. کی بیدار شدید؟ کی سریال دیدید؟