آی فردوسی‌پور من تاحالا ۱۱۷ بار شرکت کردم تو نظرسنجی‌هات. این چه وضع قرعه‌کشیه که یک‌بار اسم من نباید دربیاد؟