رسیور پسرداییم خراب شده برده داده مسجد محل که ماهواره‌مو تحویل می‌دم.اونا هم یه گیرنده دیجیتال هدیه دادن،اینم فروخته رسیور نو خریده :))
:)))) ‎- Hadi.Yalin
:))))) ‎- Afarin
:))))))))) ‎- SaeedTheGiraffe ?
عجب پلنگی بوده :)))) ‎- Dariche