رسیور پسرداییم خراب شده برده داده مسجد محل که ماهواره‌مو تحویل می‌دم.اونا هم یه گیرنده دیجیتال هدیه دادن،اینم فروخته رسیور نو خریده :))
:)))) ‎· Hadi.Yalin
:))))) ‎· Afarin
:))))))))) ‎· SaeedTheGiraffe ?
عجب پلنگی بوده :)))) ‎· Dariche