لامصبا ستاره‌های نسل ما امثال همین دیوید بکهام لعنتی بود