همیشه به این‌فکر می‌کنم که چه شرایطی پیش میاد که آدم این‌طوری بشه؟ ممکنه منم جای اون باشم مثل اون رفتار کنم؟