این‌که یه فردی کارهای ناهنجار انجام می‌ده قبل از این‌که بی‌فرهنگ باشه بی‌شعوره به نظرم. این چیزا در حیطه‌ی شعور انسان‌هاست نه فرهنگ‌شون.