شنیده‌ها از مادرید هاکی است زیدان امروز از زیر شلوارش دو تا شلوار دیگه پوشیده
من تازه فهمیدم ماجرای شلوار زیدان چیه :)))) ‎· Elec Girl
حاکی البته :دی ‎· Elec Girl