علیفر با این گزارش‌ها شاهکارش دیگه قشنگ تبدیل به ترول شده :))