صدای استادیوم رو کلن قطع کردن. بعد بازیکنای همین تیمای تهرانی در مورد فرهنگ بد سایر ورزشگاه‌ها حرف میزنن