اون از پرسپولیسی‌ها که با نارنجک‌های دستی رزمایش نظامی راه انداختن اینم از استقلالی‌ها. پایتخت هیچ فرقی با شهرستان‌ها نداره.بدتر هم هست تازه