تیراختور تو این دقایق یه طوری توپ رو حفظ کرده که استقلالیا فقط دارن میدون دنبال توپ :))